Archive for the ‘Bygge & Anlæg’ Category

Rådgivning om jordvarmeanlæg

Tuesday, March 9th, 2010

Din tilfredshed er vigtig for os, når du skal vælge en effektiv løsning indenfor varmepumper, jordvarme og jordvarmeanlæg.

Kundeservice har høj prioritet hos os, og vores teknikere er uddannet på højeste niveau inden for alle områder af installation, anvendelse og servicering af varmepumper. Eftersom hver enkelt installation er forskellig, foretrækker vi at holde dine muligheder åbne, og vi har derfor specialiseret os i en række forskellige varmepumpefabrikater. Nogle huse har gulvvarme, andre ikke. Nogle folk vil gerne beholde deres nuværende fyr, andre ikke. Ligeledes varierer byggematerialer og isolering fra ét hus til et andet. Tilsvarende er der ikke to ens varmepumper, forskellige produkter fra forskellige producenter giver forskellige muligheder og resultater. Her er nogle enkelte af de mærker, vi anbefaler og installerer. Vi har valgt dem, fordi de er de førende på markedet, og på grund af deres ubetingede forståelse for de produkter de fremstiller.

Kontakt os for yderligere informationer om vores brede produktprogram.

Alternative løsninger jordvarmeanlæg

Tuesday, March 9th, 2010

:: VERTIKAL JORDVARMEANLÆG MED EKSISTERENDE BRØND
Gør det muligt at udnytte ellers lidet eller slet ikke udnyttet grundvand. Gør det muligt at producere varme og kulde. Da det er et lukket system, er der ingen vedligeholdelse overhovedet. Omkostningerne ved installationen er meget lave.
Anlægget har følgende karakteristika:
Det er muligt at udnytte en eksisterende energikilde uden at ændre på landskabet.
Det kræver et stabilt grundvandsspejl.

:: VERTIKALT JORDVARME ANLÆG SOM GØR BRUG AF BYGNINGSKONSTRUKTIONER
Ved hjælp af bygningens skelet og bærende konstruktioner gør dette anlæg det muligt at installere energibatterier til produktion af varme og kulde. Da det er et lukket system og det installeres under selve byggeprocessen, er det økonomisk og kræver ingen vedligeholdelse.
Dette anlæg har følgende fordele:
Det giver afkøling – opvarmning – varmt vand.
Det udnytter eksisterende hulrum.
Hele anlægget er integreret i bygningen.

Her finder du priser på en effektiv varmepumpe

Effektive løsninger jordvarme

Tuesday, March 9th, 2010

:: VERTIKALT JORDVARMEANLÆG MED VAND I UNDERGRUNDEN
Gør det muligt at producere varme og kulde med meget lave omkostninger og med gratis afkøling i sommerperioden. Det er meget økonomisk. Da det er et åbent system, kræver det vedligeholdelse i dele af dets komponenter.
Anlægget gør det muligt at:
Anvende en underjordisk vandstrøm eller vandkilde som energikilde.
Anvende vertikale sensorer (eller antenner) hvis det tilrådighedstående jordareal er utilstrækkeligt.

:: VERTIKALT JORDVARME ANLÆG MED SONDER
Muliggør produktion af varme og kulde. Anlægget kræver ingen vedligeholdelse og kan køre på et hvilket som helst stykke land eller en hvilken som helst grund, når først det er installeret, optager det ingen plads. Det er det ideelle anlæg, da det kombinerer økonomi, god pladsudnyttelse og vedligeholdelsesfrihed.
Anlægget har følgende fordele:
Det er det ideelle geotermiske anlæg.
Det er det eneste system, som er kompatibelt med jordvarme- og fan-coil-enheder.

Se også vores store udvalg effektive varmepumper

Typer af jordvarmeanlæg

Tuesday, March 9th, 2010

Geotermiske anlæg

:: HORISONTALT ANLÆG PÅ BEGRÆNSET DYBDE
Dette anlæg kan installeres let og med lave omkostninger. Der kræves et overfladeareal svarende til mellem halvanden og to gange det totale grundareal for den bygning, som skal opvarmes.
Anlægget har følgende fordele:
Det er ikke nødvendigt at sænke hele jordloddens niveau
100% af overfladearealet kan anvendes

Mere information om horisontale jordvarmeanlæg

:: HORISONTALT ANLÆG PÅ STØRRE DYBDE
Særlig egnet hvor der er et stort jordareal til rådighed. Højst produktivt. Det kombinerer de produktionsmæssige fordele ved det vertikale anlæg med det horisontale anlægs lave installationsomkostninger.
Dette anlæg har følgende fordele:
Uafhængig temperaturkontrol for hver enhed.
Anvendelse af bygningens traditionelle opvarmningsanlæg.
Fremragende udbytte for pengene hvad angår opvarmningsydelse.

Mere information om horisontalt jordvarmeanlæg

Jordvarme energi

Tuesday, March 9th, 2010

Jordvarme energi

Jordvarme teknologi gør det muligt at udnytte den skjulte varme, som er lagret i jordens indre.
Vores anvendelse af teknologien retter sig mod den jordvarme, som befinder sig i jordoverfladen, dvs. få meter under vores fødder. Få mere info om vores jordvarme løsninger

Som resultat af solens aktivitet modtager jorden hver dag en stor mængde varme, som lagres i Jorden, og som desuden forbinder sig med atmosfæriske elementer såsom regn og vind. På ganske begrænsede dybder kan man finde områder med ideelle betingelser for udvinding af varme og for energiproduktion i form af geotermisk energi. Dette gøres bl.a. med en speciel varmepumpe. Vores mål er at udnytte denne lagrede energi og omforme den til varme eller kulde afhængig af behovene i de konkrete beboelsesejendomme, steder eller installationer. En super løsning er et effektivt jordvarmeanlæg.

Jordvarmeanlæg

Tuesday, March 9th, 2010

Fleksibilitet i jordvarmeanlæg
I modsætning til jordvarmepumpen kræver luftvarmepumpen ingen rørlægning, eftersom den bruger varmen fra luften udenfor. En typisk luftvarmepumpe består af en varmepumpe, som er anbragt uden for huset. Denne varmepumpe forbindes til dit eksisterende opvarmnings- og vandvarmesystem. Undtagelsesvis kan luftvarmepumpen anbringes inden døre og via rør forsynes med luft udefra. En typisk luftvarmepumpe til brug i private hjem vil have omtrent samme størrelse som et køleskab til placering under et køkkenbord og et nogenlunde tilsvarende støjniveau. Mere info om vores løsnigner indenfor jordvarmeanlæg

Effektivitet ved varmepumper
Luftvarmepumper er ikke lige så effektive som jordvarmpumper men er typisk billigere at installere, eftersom der ikke skal udføres noget jordarbejde. En god måde hvorpå man kan øge luftvarmepumpens energiudnyttelse og opnå en bedre ydelsesevne end jordvarmepumpens er ved at kombinere energien fra luftvarmepumpen med solvarme. Kombinationen af de to energikilder giver fremragende resultater. Det overflødiggør også, at man har luftvarmepumpen kørende under de varme måneder, hvor man ikke har behov for centralvarme men stadig for varmt vand, og man kan dermed spare elektricitetsudgifterne til luftvarmepumpen.

Vi har stor ekspertise i effektiv kombination af forskellige energikilder i ét system for derigennem at maksimere effektiviteten og reducere dine energiudgifter. Vi tilbyder et udvalg af luftvarmepumper fra en række af markedets førende producenter. Vi har den tekniske viden til at kunne kombinere varmepumper med eksisterende opvarmningssystemer og til at kombinere varmepumper med andre vedvarende energikilder såsom solvarme, for derved at øge energiudnyttelsen og i sidste ende skære ned på energiudgifterne.

Kontakt os for yderligere information om jordvarme

Jordvarme energi

Wednesday, February 17th, 2010

Energi - Geotermisk energi og jordvarme
Geotermisk teknologi gør det muligt at udnytte den skjulte varme, som er lagret i jordens indre.
Vores anvendelse af teknologien retter sig mod den geotermiske energi, som befinder sig i jordoverfladen, dvs. få meter under vores fødder.

Som resultat af solens aktivitet modtager Jorden hver dag en stor mængde varme, som lagres i Jorden, og som desuden forbinder sig med atmosfæriske elementer såsom regn og vind. På ganske begrænsede dybder kan man finde områder med ideelle betingelser for udvinding af varme og for energiproduktion i form af geotermisk energi. Vores mål er at udnytte denne lagrede energi og omforme den til varme eller kulde afhængig af behovene i de konkrete beboelsesejendomme, steder eller installationer.

Få mere af vide om vores løsninger indenfor alternativ energi og jordvarmeanlæg

For mere information besøg vores hjemmeside om varmepumper

Tilskudsordning til udskiftning af oliefyr med jordvarmeanlæg

Wednesday, February 3rd, 2010

Udskiftning af oliefyret giver halv varmeregning og kr. 20.000 i tilskud

Vedtagelsen af den nye finanslov gør det pr. 1. marts 2010 muligt at få tilskud fra Staten, når man som boligejer vælger at skrotte sit oliefyr. Ordningen kræver, at oliefyret erstattes med enten fjernvarme, solvarme eller en varmepumpe, dvs. enten jordvarme eller en luft/vand-pumpe. Formålet med tilskudsordningen er en afvikling af de mange forurenende oliefyr, og der igennem en reduktion af CO2-udslippet.

Med det statslige tilskud til renere opvarmning er den økonomiske fordel markant. Ved at skrotte oliefyret og installere et jordvarmeanlæg får man nu 20.000 kroner i tilskud fra Staten, og tilsvarende 15.000 kroner ved installation af en luft/vand-varmepumpe. Samtidig får man, sammenlignet med olie, halveret sine udgifter til opvarmningen af boligen og det varme brugsvand.

En varmepumpe er en pålidelig og stabil opvarmningsform året igennem, og er desuden særdeles bekvem sammenlignet med et oliefyr; man skal aldrig fylde på og man løber aldrig tør. Varmen hentes direkte fra havens jord eller luften udenfor huset.

Investeringen i eksempelvis et jordvarmeanlæg vil meget hurtigt være tjent ind igen gennem den lavere varmeudgift. Tilbagebetalingstiden på anlægget vil typisk ligge på omkring 6 år, derefter er besparelsen ren ’indtjening’ – igen sammenlignet med hvis man havde beholdt sit oliefyr.

Hos Ren Varme ApS har vi stor erfaring med etablering af både jordvarme, luft/vand-varme og solvarme. Vi laver gerne en gratis energiberegning og kommer også gerne ud til kunden med henblik på at finde den bedste varmeløsning – vi dækker hele landet.

For yderligere informationer kontakt:

Renvarme ApS
Rytzebækvej 1, Hjelm
4780 Stege
Tlf. 77 34 44 49

Solvarme med solcelleanlæg

Wednesday, June 3rd, 2009

Som ved de fleste andre alternative energikidler er der mange penge at spare. Ved en investering i solcelleanlæg får du gratis energi i mange år frem over. Det eneste du skal ud at bruge penge på er selve installationen af solvarme anlægget.

Men det er ikke kun din økonomi der lettes. Som de fleste ved er solens stråler helt rene – og det samme er den energi der udvindes af samme. Derfor er den energi der tilføres af et solcelleanlæg fuldstændig uskadeligt for klimaet.

Lad vores energikonsulenter rådgive dig om vores løsninger ganske gratis. De rådgiver dig om, hvilket system der vil passe bedst til netop dig og dine behov. Der vil efter et konsulentbesøg være et møde mellem os og dig, så vi kan få dine meninger med i det samlede tilbud. Vi har nogle af landets bedste priser, og da vi har specialiseret os i faget igennem mange år, er kvaliteten også helt i top.

Et solcelleanlæg vil du aldrig bemærke, da de er fuldstændig støjfrie, og ligger på taget. Da de ikke er bevægelige, kræver de næsten ingen vedligeholdelse. Så alt i alt er der kun positive ting ved at investere i en solfanger.

Du er altid velkommen til at kontakte en af vores medarbejdere, som med glæde vil besvare dine spørgsmål. Den rene og omkostningsfrie energi kan også komme til at strømme ind i dit hus hver dag og reducere elregningen betydeligt, så hvad venter du på? Enhver henvendelse er naturligvis fuldstændig uforpligtende.

Varmepumpe

Monday, May 18th, 2009

Den energi der bliver indvundet direkte fra naturen som for eksempel solen er sjælendt høje nok temperaturer til at den kan anvendes direkte. Her skal bruges varmepumper, som har den funktion at omdanne energi fra naturen til energi det kan anvendes af dig som forbruger i hjemmet eller i virksomheden. Denne naturlige energi kan for eksempel komme fra jorden, luften eller fra vandet.

Det, en varmepumpe teoretisk gør, er at tilføje en smule energi. Med denne lille energitilføring kan man øge temperaturen indtil den er anvendelig. Her er meget at vinde, da man sparer langt mere end hvad der tilføres af varmepumperne. For at være mere præcis er gevinsten fraktisk cirka 3 gange så høj, som den tilførte energi. På den måde kan der spares rigtig mange penge.

Der er flere forskellige måde, at udnytte varmepumper på. En af mulighederne er fra luft til luft. Her hentes den overskudsvarme fra bygninger, os sendes ind i ventilationssystemet så det kan varme den nye luft op. En anden mulighed er fra jord til luft. Her udnyttes den energi som lagres i jorden af solen.

Kontakt os, hvis det har fået din interesse. Det kan godt virke meget uoverskueligt med alle de forskellige varmepumper der er fra forskellige firmaer, men det kan vi nemt hjælpe dig med. Vi har nemlig specialiseret os i, at finde de bedste løsninger der er på markedet. Denne viden vil vi meget gerne dele med dig, og i kraft af vores erfaring kan vi rådgive dig i hvilket varmepumpeanlæg der er optimalt for netop dig, eller din virksomhed.