Typer af jordvarmeanlæg

Geotermiske anlæg

:: HORISONTALT ANLÆG PÅ BEGRÆNSET DYBDE
Dette anlæg kan installeres let og med lave omkostninger. Der kræves et overfladeareal svarende til mellem halvanden og to gange det totale grundareal for den bygning, som skal opvarmes.
Anlægget har følgende fordele:
Det er ikke nødvendigt at sænke hele jordloddens niveau
100% af overfladearealet kan anvendes

Mere information om horisontale jordvarmeanlæg

:: HORISONTALT ANLÆG PÅ STØRRE DYBDE
Særlig egnet hvor der er et stort jordareal til rådighed. Højst produktivt. Det kombinerer de produktionsmæssige fordele ved det vertikale anlæg med det horisontale anlægs lave installationsomkostninger.
Dette anlæg har følgende fordele:
Uafhængig temperaturkontrol for hver enhed.
Anvendelse af bygningens traditionelle opvarmningsanlæg.
Fremragende udbytte for pengene hvad angår opvarmningsydelse.

Mere information om horisontalt jordvarmeanlæg

Tags: ,

Comments are closed.