Posts Tagged ‘jordvarmeanlæg’

Alternative løsninger jordvarmeanlæg

Tuesday, March 9th, 2010

:: VERTIKAL JORDVARMEANLÆG MED EKSISTERENDE BRØND
Gør det muligt at udnytte ellers lidet eller slet ikke udnyttet grundvand. Gør det muligt at producere varme og kulde. Da det er et lukket system, er der ingen vedligeholdelse overhovedet. Omkostningerne ved installationen er meget lave.
Anlægget har følgende karakteristika:
Det er muligt at udnytte en eksisterende energikilde uden at ændre på landskabet.
Det kræver et stabilt grundvandsspejl.

:: VERTIKALT JORDVARME ANLÆG SOM GØR BRUG AF BYGNINGSKONSTRUKTIONER
Ved hjælp af bygningens skelet og bærende konstruktioner gør dette anlæg det muligt at installere energibatterier til produktion af varme og kulde. Da det er et lukket system og det installeres under selve byggeprocessen, er det økonomisk og kræver ingen vedligeholdelse.
Dette anlæg har følgende fordele:
Det giver afkøling – opvarmning – varmt vand.
Det udnytter eksisterende hulrum.
Hele anlægget er integreret i bygningen.

Her finder du priser på en effektiv varmepumpe

Typer af jordvarmeanlæg

Tuesday, March 9th, 2010

Geotermiske anlæg

:: HORISONTALT ANLÆG PÅ BEGRÆNSET DYBDE
Dette anlæg kan installeres let og med lave omkostninger. Der kræves et overfladeareal svarende til mellem halvanden og to gange det totale grundareal for den bygning, som skal opvarmes.
Anlægget har følgende fordele:
Det er ikke nødvendigt at sænke hele jordloddens niveau
100% af overfladearealet kan anvendes

Mere information om horisontale jordvarmeanlæg

:: HORISONTALT ANLÆG PÅ STØRRE DYBDE
Særlig egnet hvor der er et stort jordareal til rådighed. Højst produktivt. Det kombinerer de produktionsmæssige fordele ved det vertikale anlæg med det horisontale anlægs lave installationsomkostninger.
Dette anlæg har følgende fordele:
Uafhængig temperaturkontrol for hver enhed.
Anvendelse af bygningens traditionelle opvarmningsanlæg.
Fremragende udbytte for pengene hvad angår opvarmningsydelse.

Mere information om horisontalt jordvarmeanlæg

Jordvarmeanlæg

Tuesday, March 9th, 2010

Fleksibilitet i jordvarmeanlæg
I modsætning til jordvarmepumpen kræver luftvarmepumpen ingen rørlægning, eftersom den bruger varmen fra luften udenfor. En typisk luftvarmepumpe består af en varmepumpe, som er anbragt uden for huset. Denne varmepumpe forbindes til dit eksisterende opvarmnings- og vandvarmesystem. Undtagelsesvis kan luftvarmepumpen anbringes inden døre og via rør forsynes med luft udefra. En typisk luftvarmepumpe til brug i private hjem vil have omtrent samme størrelse som et køleskab til placering under et køkkenbord og et nogenlunde tilsvarende støjniveau. Mere info om vores løsnigner indenfor jordvarmeanlæg

Effektivitet ved varmepumper
Luftvarmepumper er ikke lige så effektive som jordvarmpumper men er typisk billigere at installere, eftersom der ikke skal udføres noget jordarbejde. En god måde hvorpå man kan øge luftvarmepumpens energiudnyttelse og opnå en bedre ydelsesevne end jordvarmepumpens er ved at kombinere energien fra luftvarmepumpen med solvarme. Kombinationen af de to energikilder giver fremragende resultater. Det overflødiggør også, at man har luftvarmepumpen kørende under de varme måneder, hvor man ikke har behov for centralvarme men stadig for varmt vand, og man kan dermed spare elektricitetsudgifterne til luftvarmepumpen.

Vi har stor ekspertise i effektiv kombination af forskellige energikilder i ét system for derigennem at maksimere effektiviteten og reducere dine energiudgifter. Vi tilbyder et udvalg af luftvarmepumper fra en række af markedets førende producenter. Vi har den tekniske viden til at kunne kombinere varmepumper med eksisterende opvarmningssystemer og til at kombinere varmepumper med andre vedvarende energikilder såsom solvarme, for derved at øge energiudnyttelsen og i sidste ende skære ned på energiudgifterne.

Kontakt os for yderligere information om jordvarme

Jordvarmeanlæg

Monday, May 18th, 2009

Det, der ofte er i vejen med vedvarende energi er, at det er afhængigt af vejret. I Sverige har de i gennem flere år haft succes med jordvarmeanlæg, og det er et meget simpelt princip. Det man udnytter ved jordvarmeanlæg, er at bruge den energi der er i jorden. Dette hedder jordvarme. Denne energi kommer ganske enkelt fra solvarme. Men den oplagres i jorden i stedet. Derfor er vi ikke afhængige hvilket vejr det er. Før i tiden har vi kun kunnet udvinde energi fra solen når den var der, men det er slut nu!

Et jordvarmeanlæg er for de miljøbevidste, der stadig vil vinde økonomisk. Og det kan man ved sikkerhed sige at man gør når man vælger at investere i et jordvarmeanlæg. Det giver nemlig 100% gratis energi, i mange, mange år fremover. Da vi igennem mange år har specialiseret os i denne måde at udvinde energi på, har vi nemlig lavet et produkt til dig af højeste kvalitet. Det sikrer dig gratis energi i mindst de næste 20 år.

For de miljøbevidste er der også helt klart noget. Vores klima bliver truet af vores forbrug af organiske brændstoffer. Kulkraftværker giver unødvendig forurening. Det er ikke kun landene der har ansvaret for vores fælles jord. Også dig som privatperson kan hjælpe til. En god måde kunne være at investere i vedvarende energikilder som et jordvarmeanlæg.

Vores konsulenter kan komme ud til netop dig, og se hvilket af vores produkter du kan få mest nytte af. Dette er naturligvis ganske gratis.