Posts Tagged ‘oliefyr’

Tilskudsordning til udskiftning af oliefyr med jordvarmeanlæg

Wednesday, February 3rd, 2010

Udskiftning af oliefyret giver halv varmeregning og kr. 20.000 i tilskud

Vedtagelsen af den nye finanslov gør det pr. 1. marts 2010 muligt at få tilskud fra Staten, når man som boligejer vælger at skrotte sit oliefyr. Ordningen kræver, at oliefyret erstattes med enten fjernvarme, solvarme eller en varmepumpe, dvs. enten jordvarme eller en luft/vand-pumpe. Formålet med tilskudsordningen er en afvikling af de mange forurenende oliefyr, og der igennem en reduktion af CO2-udslippet.

Med det statslige tilskud til renere opvarmning er den økonomiske fordel markant. Ved at skrotte oliefyret og installere et jordvarmeanlæg får man nu 20.000 kroner i tilskud fra Staten, og tilsvarende 15.000 kroner ved installation af en luft/vand-varmepumpe. Samtidig får man, sammenlignet med olie, halveret sine udgifter til opvarmningen af boligen og det varme brugsvand.

En varmepumpe er en pålidelig og stabil opvarmningsform året igennem, og er desuden særdeles bekvem sammenlignet med et oliefyr; man skal aldrig fylde på og man løber aldrig tør. Varmen hentes direkte fra havens jord eller luften udenfor huset.

Investeringen i eksempelvis et jordvarmeanlæg vil meget hurtigt være tjent ind igen gennem den lavere varmeudgift. Tilbagebetalingstiden på anlægget vil typisk ligge på omkring 6 år, derefter er besparelsen ren ’indtjening’ – igen sammenlignet med hvis man havde beholdt sit oliefyr.

Hos Ren Varme ApS har vi stor erfaring med etablering af både jordvarme, luft/vand-varme og solvarme. Vi laver gerne en gratis energiberegning og kommer også gerne ud til kunden med henblik på at finde den bedste varmeløsning – vi dækker hele landet.

For yderligere informationer kontakt:

Renvarme ApS
Rytzebækvej 1, Hjelm
4780 Stege
Tlf. 77 34 44 49